Εταιρικό προφίλ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ THERMEK από το 1980, κατέχει ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής αγοράς στην κατασκευή αντιστάσεων παντώς τύπου καθώς και σχεδιασμό ειδικών κατασκευών κατάλληλων για τη βιομηχανία. Η γνώση, η εμπειρία και η διαρκής ενημέρωση στον συγκεκριμένο τομέα μας έχει καταστήσει πολύτιμους συνεργάτες πολλών εταιριών, μεταξύ των οποίων: Ε.Β.Ο. Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε., ΔΕΛΤΑ Α.Ε., Ε.Β.Γ.Α Α.Ε.Β.Ε., Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ, SΙΕΜΕΝS ΜETERING Α.Ε., ΔΕΗ

Η κατασκευή των αντιστάσεων γίνεται με ευρωπαϊκές προδιαγραφές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ακραίες και εξειδικευμένες καταστάσεις.

Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των αντιστάσεων είναι από τα καλύτερα εργοστάσια της Ευρώπης και της Αμερικής. Το σοβαρό πρόβλημα των διαρροών των αντιστάσεων (πτώση ρελέ) μπορεί να θεωρηθεί παρελθόν με τις νέες μεθόδους που χρησιμοποιούμε.

Η εμπειρία μας αυτή μπορεί να σας φανεί χρήσιμη για την επίλυση όλων των ηλεκτροθερμικών προβλημάτων σας.