προϊόντα thermek

Σωληνωτές αντιστάσεις

: Απόψυξη στοιχείων

: Προθέρμανση μαζούτ

: Αντιστάσεις με προδιαγραφές καραβιών
( >10 ΜΩ στους 850C, φ 8,3mm L=100cm)

: Οριστική λύση σε περίπτωση διαρροών από υγρασία

: Επιλεγμένα υλικά ανάλογα με τη χρήση κάθε αντίστασης

: Καινούργιες λύσεις στα προβλήματα με τις αντιστάσεις σας

Αντιστάσεις - Καλώδια

: Απόψυξη αποχετεύσεων ψυγείων

: Αποφυγή παγετού στις σωληνώσεις

: Διατήρηση σταθερής Θερμοκρασίας σε σωληνώσεις σοκολάτας, λαδιού κλπ

Φυσίγγια υψηλής φόρτισης

: Θερμοπλαστικές μηχανές

: Μηχανές κοπής και συγκόλησης πλαστικών

: Θέρμανση κόλλας κλπ

Δείτε φωτογραφίες προϊόντων